RinRi rinri
  • https://rinri-d.xyz
  • Competitive programmer and Open-Source enthusiast. Arch Linux user, btw.
  • Aangemeld op Jul 14, 2020

My dwm build

Geupdate 5 maanden geleden

dots
Shell 1 0

My dotfiles

Geupdate 5 maanden geleden

My dmenu build

Geupdate 6 maanden geleden

My slstatus configuration

Geupdate 6 maanden geleden

Geupdate 9 maanden geleden

Geupdate 9 maanden geleden

Geupdate 9 maanden geleden

Geupdate 9 maanden geleden

Geupdate 9 maanden geleden

rinri-d.xyz
HTML 0 0

My personal website's statics

Geupdate 1 jaar geleden

pomodoro.sh
Shell 0 0

Geupdate 1 jaar geleden

Geupdate 1 jaar geleden

Geupdate 1 jaar geleden

Geupdate 1 jaar geleden

testgame
C++ 0 0

Geupdate 1 jaar geleden